Reklam
#FOAMccfluidsFOAMedIn the LiteratureJournal Feednormal saline

Günlük Beslemesi Haftalık Özet

Her zaman çok çalışıyoruz, ancak bir sürü dergiyi okumak için zamanımız olmayabilir. Daha akıllı öğrenmenin zamanı geldi.
Orijinal olarak şu adreste yayınlandı: GünlükFeed, günlük veya haftalık literatür güncellemeleri sağlayan bir site.
Clay Smith’i şu adreste takip edin: @spoonfedEMve e-posta güncellemeleri için kaydolun Burada.

#1: Hasta Hastama Ne Kadar Hızlı Sıvı Vermeliyim? – BaSICS RCT Bölüm 1

Kaşık Yemi

Hızlı ve yavaş infüzyon hızında IV sıvı almak üzere randomize edilen kritik durumdaki yoğun bakım ünitesi hastalarında 90 günlük mortalitede hiçbir fark yoktu.

Bu neden önemli?

Zayıf perfüzyonu olan hastalarda, sıvılar tedavinin temelini oluşturur. Bu hastalara normalde bolus sıvı verilirken, sıvının ne kadar hızlı verilmesi gerektiğine ilişkin çok az literatür vardır. İnfüzyon hızına bağlı olarak sonuçlarda farklılık varsa, bu hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için atılacak basit bir adım olacaktır.

‘Yavaş ve Sabit’ veya ‘Hız İhtiyacı?’

Yoğun Bakımda Dengeli Çözümler Çalışması (BaSICS), Brezilya’da 75 yoğun bakım ünitesinde 10.000’den fazla yetişkin hastanın katıldığı çift kör, randomize bir klinik çalışmadır. İki müdahale kolu, yarın ele alacağımız sıvı infüzyon hızına (333 ml/saat ve 999 ml/saat) ve sıvı tipine (PlasmaLyte vs NS) bakıyordu. Birincil sonuç, 90 günlük mortalite, daha yavaş infüzyon hızında %26.6 ve daha hızlı infüzyon hızı grubunda %27.0 idi (aHR, 1.03; %95 GA, 0.96-1.11; P=.46). İkinci bir sonuç, 90 gün içinde renal replasman tedavisi ihtiyacı veya kreatinin iki katına çıkması da istatistiksel olarak anlamlı değildi (%27.8 dengeli kristaloidlere karşı %28.9 NS, %95 GA, 0.86-1.04). Herhangi bir hasta sonucu üzerinde sıvı tipi ve hızı ile ilişki yoktu.

Literatürde son zamanlarda verilen sıvının türü üzerine çok fazla ilgi gösterilmiştir, ancak sıvı verilmesinde yalnızca sıvının türünden başka değişkenler de vardır: hacim, sıcaklık ve uygulama zamanının tümü bir rol oynayabilir. Bu çalışma, kısmen, sıvı hızının bir fark yaratıp yaratmadığı sorusunu yanıtlamaya çalıştı ve nüfusları için yapmadı. Bu çalışma yoğun bakım ünitesine dayalı olsa ve ben hastane öncesi ve acil servis ortamında pratik yapıyor olsam da, sıvıları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde almak için yeterli perfüzyonu olmayan hastalarda olan mevcut uygulamam için güven verici.

Kaynak

Daha Yavaş ve Daha Hızlı İntravenöz Sıvı Bolus Oranlarının Kritik Hastalarda Mortalite Üzerindeki Etkisi: BaSICS Randomize Klinik Çalışması. JAMA. 10 Ağustos 2021’de çevrimiçi yayınlandı. doi:10.1001/jama.2021.11444


#2: Dengeli Kristalloidler Hala Daha İyi mi? – BaSICS RCT Bölüm 2

Kaşık Yemi

Brezilya yoğun bakım ünitelerinde yapılan büyük bir RKÇ, dengeli kristaloidler ve normal salin (NS) alan hastalar arasında 90 günlük mortalite açısından hiçbir fark bulmadı.

Bu neden önemli?

İki büyük çalışma, AKILLI ve TUZLU, her ikisi de dengeli kristaloidler alan hastaların NS alanlara göre daha iyi sonuçlara sahip olduğunu gösterdi. Bu büyük YBÜ RKÇ’si, ikisi arasında mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark göstermedi. Bu, SMART ve SALT-ED’nin etkisini en aza indiriyor mu, yoksa BaSICS’ten çıkarılacak daha çok şey var mı?

BaSICS’e dönüş mü yoksa zamanın değişmesi mi?

Dün, BaSICS’in ölüm oranını sıvı uygulama hızına göre inceleyen ilk müdahale kolunu ele aldık. 10.000’den fazla yetişkin hastanın kayıtlı olduğu 75 Brezilya yoğun bakım ünitesinde yapılan bu çift kör, randomize klinik çalışma aynı zamanda PlasmaLyte veya NS’ye randomize edilen hastalarda 90 günlük mortaliteyi ölçmek için yola çıktı. PlasmaLyte (%26.4) ve NS (%27.2) (aHR 0.97, CI 0.90-1.05, P=.47) arasında anlamlı bir mortalite farkı yoktu. İkincil bir sonuç, dengeli kristalloid grupta (%27.8) renal replasman tedavisi veya iki kat kreatinin ihtiyacı açısından NS grubuna (%28.9) (%95 GA, 0.86-1.04) karşı anlamlı bir fark göstermedi. Ölçülen birincil ve ikincil sonuçlar biraz farklı olsa da, bu çalışma, 30 günde majör bir böbrek olayı olasılığının azaldığını ve hastane içi mortalitenin azaldığını gösteren hem SMART hem de SALT-ED ile çelişmektedir. Peki, ne veriyor? Bu çalışma, kullandığımız sıvının önemli olmadığı anlamına mı geliyor?

Özeti okuyabilir ve dengeli kristaloidler ile NS arasında bir fark olmadığı sonucuna varabilirsiniz – ama biz burada işleri böyle yapmıyoruz! Bu deneyi, kendisinden önce gelen iki büyük RKÇ ile karşılaştırırken ortaya çıkarılması gereken birkaç önemli nokta vardır.

Çalışmadan elde edilen genel sinyal hala dengeli kristaloidlere doğru eğiliyor. Uygulamada değişiklik yapmak (veya değiştirmemek) için istatistiksel anlamlılığı kanıtlamanız gerekse de, BaSICS’in SMART’tan ~4.300 daha az hastası vardı ve birincil sonuç olarak yalnızca 90 günlük mortaliteye baktı. Sonuçlar SMART ve SALT-ED’ye benzer olsaydı, belki daha fazla hasta ile işler farklı görünebilirdi. Ek olarak, bu çalışmada hastalara yalnızca yoğun bakım ünitesine geldikten sonra bakıldı ve hastaların bundan önce alınan sıvılar kontrol EDİLMEDİ veya dikkate alınmadı, bu da bu sonuçların yorumlanmasında büyük bir faktör olabilir.

Sonunda, bundan çıkardığım büyük çıkarım, herkese uyan tek bir sıvı olmadığıdır. BaSICS’ten bir alt grup, PlasmaLyte (%31.3) yerine NS (%21.1) alan TBI hastalarında 90 günlük mortalitede istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gösterdi (HR 1.48, %95 CI 1.03-2.12, P=0.02). LR hastalar için daha iyidir DKA ile ve sepsis, ama öyle görünüyor ki NS tercih edilir diğer bazı klinik senaryolarda. Bu, tıbbi uygulama için hayati bir konudur ve çok sayıda yüksek kaliteli çalışmanın ortaya konduğunu görmekten memnunum ve sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum.

Kaynak

Dengeli Bir Solüsyona Karşı %0.9 Salin Solüsyonu ile İntravenöz Sıvı Tedavisinin Kritik Hastalarda Mortalite Üzerindeki Etkisi: BaSICS Randomize Klinik Çalışması. JAMA. 2021 10 Ağustos;e2111684. doi: 10.1001/jama.2021.11684. Baskıdan önce çevrimiçi.

Kaşık Yemi

Yoğun bakım ünitesinin 3. gününde akut böbrek hasarında (AKI) veya tek bir ÇYBÜ normal salinden (NS) dengeli sıvıya geçtikten sonraki diğer uzun vadeli sonuçlarda hiçbir fark yoktu.

Bu neden önemli?

NS, 154 meq/L klorüre sahiptir. Hiperkloremi metabolik asidoz, renal kan akımında azalma ve akut böbrek hasarı ile ilişkilidir. Bu ÇYBÜ NS’den dengeli sıvılara geçtiğinde, bu çocuklarda YBÜ 3. günde AKI oranını azalttı mı?

Dengeli bir bakış açısı

  • Tasarım: Bu, NS’den dengeli sıvıya geçen bir ÇYBÜ ortamında yapılan çalışmadan önce ve sonra tek bir merkezdi.

  • Sonuçlar: PlasmaLyte’ın baskın bolus sıvısı ve LR’nin NS yerine baskın idame sıvısı olması dışında, öncesi/sonrası kohortlarında önemli bir fark olmaksızın, öncesi ve sonrası (toplam N = 2.863) yaklaşık 1.400 çocuk vardı. AKI’nin 3. günde birincil sonucu için fark yoktu. Geçişten sonraki ikincil sonuçlar için, daha düşük bir hiperkloremi oranı vardı. Dengeli sıvı ile daha düşük hiperkalemi de vardı. Olumsuz tarafı, geçişten sonra daha yüksek bir hipokalemi oranı vardı. Geçişten sonra renal replasman tedavisi ihtiyacı, kalış süresi, ventilatörsüz gün sayısı veya hastane içi mortalite açısından fark yoktu.

  • Çıkarımlar: Bir ÇYBÜ popülasyonunda tek başına dengeli sıvıların kısa veya uzun vadeli faydasının çok az olduğu veya hiç olmadığı görülmüştür. Bu veriler o kadar dağınık ki, bunu çözmek için iyi tasarlanmış bir RCT gerekecek.

  • Kısıtlamalar: Dengeli sıvıya geçişten sonra, çocukların 3. günde >%10 aşırı sıvı yüklenmesi olasılığı istatistiksel olarak daha yüksekti. Başka bir deyişle, sadece sıvı değiştirmekle kalmadılar, öncekinden daha fazlasını verdiler. Bu, sonuçları karıştırabilir, çünkü sıvı yüklenmesi olumsuz sonuçlarla ilişkilidir. Ayrıca, ÇYBÜ’ye gelmeden önce hastaların hangi sıvıyı veya hangi hacimde aldıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok, bu da sonuçları önemli ölçüde karıştırabilir.

Kaynak

Kritik hasta çocuklarda dengeli sıvı kullanımı ile sonuçlar arasındaki ilişki: çalışma öncesi ve sonrası. Kritik Bakım. 2021 29 Temmuz;25(1):266. doi: 10.1186/s13054-021-03705-3.

Posta Günlük Beslemesi Haftalık Özet ilk ortaya çıktı emDOCs.net – Acil Tıp Eğitimi.
Source link

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün