Sentient AI Eşit Değildir Akıllı AI

sponsorlu Muhtemelen duymuşsundur Google’ın LaMDA’sı ve bir yapay zekanın duyarlı hale gelip gelemeyeceği hakkındaki viral tartışma. takım Evet Bir yapay zekanın duyarlılığının, zekasının belki de sadece küçük…