Haber Araması Yap
Diyanet BakanlığıGüncel HaberlerHaberlerSon Dakika HaberlerSondakikahaber

Ahmed Yesevi ve Hikmet


Ahmed Yesevi ve Hikmet

Ahmed Yesevi, 11. asrın ikinci yarısında, Batı Türkistan’da Sayram kasabasında doğmuştur.

Yesevî, anne ve babasını küçük yaşta kaybedince Yesi’ye (Türkistan) yerleşir. “Arslan Baba” adlı Türk şeyhi tahsil ve terbiyesini üstlenir. Daha sonra önemli kültür ve ilim merkezi Buhara’ya gider ve dönemin önde gelen bilgini Şeyh Yusuf Hemedânî’den dersler alır.

Ahmed Yesevî, Cenab-ı Hakk’ın “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır…” (Nahl, 16/125) ilahi emrine uygun olarak İslam’ı anlatırken sevdirici, bütünleştirici, güler yüzlü bir metot kullanmıştır. Onun bu metodu, geniş halk kitlelerinin İslam’ı seçmesini kolaylaştırmıştır.

Ahmed Yesevi, döneminde Arapça ve Farsça’yı kullanmak gelenek olmasına rağmen Türkçe’yi tercih etmiştir. İslam’ın esaslarını anlatmak gayesiyle sade bir dille ve halk edebiyatından alınma şekillerle hece vezninde manzumeler söylemiştir. “Hikmet” adı verilen bu manzumeler “Dîvân-ı Hikmet” adıyla bir araya toplanmıştır. Şiirleriyle Anadolu’daki birliğe katkıda bulunmuştur. Türk edebiyatının
yeşerip gelişmesine zemin hazırlamıştır.

Diyanet Haber | diyanethaber.com.tr (Ajans Haber Olmaksızın Diyanet ‘e bağlı Haberlerdir)

Kaynak Linki

Diyanet Bakanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı (kısaca DİB), 3 Mart 1924 tarihinde[2] Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine kurulan, İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle görevli kurum. Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 429 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına bağlı bir teşkilat olarak kurulmuştur. 9 Temmuz 2018'de ülkenin başkanlık sistemine geçmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlanmıştır.

Bir cevap yazın

İlgili Makaleler

Reklam
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen Reklam Engelleyiciyi Kapatınız...